STOPI V STIK 

ŽELIM VPRAŠATI

Zastavi vprašanje

  MIMOVRSTE d.o.o.

  DDV ID številka: SI81241038
  Zavezanec za DDV: DA
  Matična številka: 1589121000
  Osnovni kapital: 13.488,04 EUR
  Srg 2001/00858, št. vložka 1/06755/00, Okrožno sodišče v Ljubljani.

  Številka računa:
  TRR pri SKB: SI56 0318 6100 0222 153 (BIC banke: SKBASI2X)
  TRR pri UniCredit: SI56 2900 0005 9913 362 (BIC banke: BACXSI22)