Razmišljate o vgradnji toplotne črpalke? Dobra novica je, da lahko za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje pridobite nepovratna sredstva Eko sklada. Preverite, kako do subvencije Eko sklada, kakšni so pogoji za pridobitev in katere toplotne črpalke so primerne za subvencijo.

Kdo je upravičen do subvencije?

 • Fizične osebe, ki morajo biti investitor ali lastnik stanovanjske stavbe na območju Republike Sloveniji in želijo v njej obnoviti ogrevalni sistem.
 • Kandidati morajo oddati popolno vlogo po izvedeni naložbi.

Koliko znašajo nepovratna sredstva Eko sklada*?

Subvencija za prvo vgradnjo ogrevalnega sistema, če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

Subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka***, znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
– 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

***V letu 2021 je Odlok v veljavi v občinah: Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Preverite, ali ste upravičeni do subvencije za toplotno črpalko.
Subvencije za toplotno črpalko.

Kateri stroški so priznani pri vgradnji toplotne črpalke?

 • nakup in vgradnja ene toplotne črpalke za ogrevanje na stanovanjsko enoto
 • nakup in vgradnja hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika in povezave s toplotno črpalko
 • izvedba zemeljskega kolektorja ali vrtin
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema

Za katere znamke toplotnih črpalk lahko pridobim subvencijo?

Na Primerjam.si sodelujemo predvsem s ponudniki toplotnih črpalk, ki ustrezajo pogoju uveljavitve subvencije.

Bi se radi prepričali, ali vaša izbrana TČ ustreza pogoju uveljavitve subvencije? Preverite seznam toplotnih črpalk, za katere je mogoče glede na razpisne pogoje Eko sklada pridobiti subvencijo!

Kakšen je postopek za pridobitev subvencije Eko sklada za toplotno črpalko?

 1. Prepričate se, da izpolnjujete pogoje za uveljavitev nepovratnih sredstev.
 2. Izpolnite obrazec za toplotno črpalko in izberite enega od certificiranih ponudnikov.
 3. Od izbranega ponudnika zahtevajte predračun, saj ga boste morali predložiti vlogi.
 4. Izpolnite vlogo za nepovratna sredstva in jo pošljite Eko skladu.
 5. Ko je vloga odobrena s strani Eko sklada, sledi vgraditev TČ s strani certificiranega ponudnika.
 6. Po koncu vgradnje toplotne črpalke sledi predložitev dokumentacije z dokazili (2 meseca časa).
 7. Eko sklad vam izplača nepovratna sredstva.